Bp 171 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řídicí systémy pasivních nízkoenergetických domů

Autor: Vít Janeba

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

171 bp cz.gif

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s principy, které využívají nízkoenergetické pasivní domy a tyto poznatky následně zužitkovat při rešerši existujících systémů pro jejich řízení. Při rešerši byla prohledána celá řada zdrojů, ale pro čistě pasivní domy nebyly nalezeny žádné detailní zmínky o konkrétních systémech jejich řízení, řídících jednotkách, měřených a akčních veličinách. Pro nízkoenergetické domy bylo nalezeno 5 řídicích systémů, které byly následně analyzovány a porovnány z hlediska použité komunikace, měřených veličin, zařízení, které systémy řídí a detailů použitého systému. Tyto řídící systémy by mohly být nasazeny i v pasivních domech, protože zmiňované nízkoenergetické domy byly stavěny podle zásad pasivní výstavby a využívali většinu principů pasivních domů.Při závěrečném srovnání výsledků se jako nejvhodnější jevil řídící systém společnosti WebBrick, především díky jeho propracovanosti.

Bp 2008 janeba vit.pdf