Bp 174 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh koncepce inteligentního řízení skleníků a zimních zahrad

Autor: Martin Mezihorák

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

174 bp.gif

Obsahem práce je analýza trhu řídících prvků použitých pro řízení klimatu v objektech typu skleníků a zimních zahrad. Na základě této analýzy je navrženo řešení pro komplexní regulaci menších skleníků a zimních zahrad s použitím řídících prvků PLC (Programovatelné Logické Automaty). Navrhované řešení analyzuje typy a druhy použitých snímačů. Návrh řešení obsahuje koncepci celého řídícího systému a zapojení jednotlivých snímačů. Návrh řídících algoritmů jednotlivých částí obsahuje prvky inteligentního řízení, které efektivně dokáží regulovat požadované klima a tím sníží energetické náročnosti těchto speciálních objektů. Navržený systém řízení může být použit samostatně nebo může být součástí rozsáhlejšího systému inteligentního řízení budov díky svojí modularitě a univerzálnosti propojení moderními komunikačními prostředky.

Bp 2008 mezihorak martin.pdf