Bp 183 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Analýza spotřeby energie řídicího systému kolesa velkorypadla

Autor: Švec Jan

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

183.jpg

Kolesové velkorypadlo je obrovský stroj určený pro povrchovou těžbu, kterou provádí s pomocí velkého těžebního kolesa. Rychlost a moment na kolese jsou řízeny dvěma způsoby – mechanickým a elektronickým. Cílem této práce je analyzovat obě koncepce řízení. Dále navrhnout a implementovat simulační modely pohonu kolesa s oběma způsoby řízení, přičemž bude využito již vytvořeného modelu s elektronickým řízením. Získané modely budou poté porovnány z hlediska jejich dynamických vlastností a energetické náročnosti.

Bp 2008 svec jan.pdf