Bp 184 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Kalibrace kapacitního senzoru polohy

Autor: Jaroslav Švoma

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

184 bp cz.gif

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat proceduru pro kalibraci kapacitního senzoru. Šlo o kalibraci senzoru, pracujícího na principu proměnné plochy překrytí elektrod. Kalibrační proceduru bylo potřeba navrhnout s ohledem na parazitní jevy, které mají vliv na převodní charakteristiku senzoru. V prvé řadě byly tyto jevy identifikovány a byla zjištěna míra jejich vlivu na převodní charakteristiku senzoru. Následně byl navržen způsob, jak lze tyto jevy od sebe odlišit při měření kapacit senzoru. Toto odlišení parazitních jevů od měřené polohy je základem pro návrh kalibrační procedury.

Bp 2008 svoma jaroslav.pdf