Bp 186 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Model technologického procesu

Autor: Martin Běhunek

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

186 bp.jpg

Tato práce pojednává o možnostech programování automatů SIMATIC S7-200. Popisuje toto PLC a možnosti jeho rozšíření o další funkce. Zabývá se též operátorskými panely, kterými lze pozorovat a řídit technologický proces. Cílem této práce bylo upravit a vylepšit řídící program pro ovládání modelu technologického procesu. Jedná se o model FIFO paměti tvořený pomocí dopravních pásů.

Bp 2008 behunek martin.pdf