Bp 190 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh PID regulátorů frekvenčními metodami

Autor: Petr Bubla

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

190 bp.gif

Předkládaná bakalářská práce je členěna do dvou částí. První část se zabývá vytvořením souboru procedur pro návrh PID regulátorů a regulátorů typu Lead-Lag frekvenčními metodami splňující požadavek na hodnotu fázové bezpečnosti. Soubor procedur pro návrh jednotlivých regulátorů byl použit pro vytvoření dvou funkcí v prostředí MATLAB. Ze zadaného přenosu popisující dynamický systém a fázové bezpečnosti se frekvenční metodou vypočtou konstanty regulátorů.

Druhá část bakalářské práce je zaměřena na porovnání chování navržených regulátorů na systémech s různou dynamikou z hlediska její kvality (parametry regulace, potlačení šumu, robustnost). Tato druhá část slouží k diskuzi přínosu složitějších metod návrhu Lead-Lag regulátoru

Bp 2008 bubla petr.pdf