Bp 191 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh řízení aparatury pro výrobu nanočástic Fe chemickou cestou

Autor: Marek Drahoňovský

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce popisuje proces výroby „nanoželeza“ chemickou redukční cestou. V práci je navrhnuto uspořádání výrobní aparatury vhodné pro automatizaci. Dále je proveden návrh instrumentace navržené aparatury. Je provedena předběžná kalkulace pořizovacích nákladů na dvě ukázkové sestavy PLC. Je sestaven koncept programu pro PLC vycházející z navržené instrumentace

Bp 2008 drahonovsky marek.pdf