Bp 192 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Laserový projektor

Autor: Jan Dvořáček

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

192.jpg

Tato práce popisuje problematiku projekce maticového obrazu či textu pomocí jednoho bodového zdroje světla a realizaci projektoru pracujícím na tomto principu. Jako zdroj světla byl použit LED laser. Zařízení řídí procesor řady AVR od firmy Atmel. K rozmítání laserového paprsku do matice bodů slouží kotouč se zrcátky po obvodu. K ovládání zařízení slouží sériová linka. V práci je popsán princip projekce a dokumentace k demonstračnímu modelu.

Bp 2008 dvoracek jan.pdf