Bp 201 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Laboratorní model pro výzkum prostorově distribuovaného řízení

Autor: Václav Klemš

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

201 bp cz.gif

Cílem práce je postavit jednoduchý laboratorní model pro testování nových metod ří- zení prostorově distribuovaných systémù. Konkrétně, cílem bude osadit asi 2 m tenkou hliníkovou tyč rovnoměrně řadou (několika desítek) topných tělísek i snímačù teploty a navrhnout elektronické obvody realizující prostorový distribuovaný regulátor (každá buňka takového distribuovaného regulátoru čte teplotu z jednoho snímače a reguluje spínání jednoho tranzistoru, k tomu navíc komunikuje se sousedními buňkami.

Bp 2008 klems vaclav.pdf