Bp 203 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Diagnostické zařízení pro poloautomat. testování elektronických jednotek

Autor: Martin Košarko

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití měřicí karty NI USB–6008 pro použití poloautomatického měření zejména stejnosměrných veličin a ověřováním parametrů elektronických jednotek v trakčním regulačním provozu. Práce obsahuje stručný popis měřicího modulu, popis vytvořené knihovny funkcí zajišťujících sběr a zpracování dat a popis aplikace využívající tuto knihovnu. Knihovna a aplikace jsou vyvinuty v prostředí LabWindows/CVI.

Bp 2008 kosarko martin.pdf