Bp 204 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Inverzní kyvadlo

Autor: Lukáš Kratochvíl

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

204 bp.gif

Cílem této bakalářské práce byla úprava a rozšíření výukového modelu inverzní kyvadlo tak, aby jej bylo možné řídit jak z PC, tak z programovatelného automatu. Model je umístěn v laboratoři K23 katedry řídící techniky a slouží především studentům v rámci předmětů zabývajících se řízením. Pro tyto účely byl vytvořen popis modelu včetně šablon v prostředí Simulinku, usnadňující studentům návrh regulátorů. Součástí práce byl také návrh ukázkového regulátoru stabilizující kyvadlo v horní poloze.

Bp 2008 kratochvil lukas.pdf