Bp 209 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení pomocí fuzzy PID regulátorů

Autor: Jan Popelka

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

209 bp cz.gif

Cílem této bakalářské práce jeseznámení se s fuzzy PID regulátory, jejich návrhem a poté jejich srovnáním s klasicýymi PID regulátory.

V první části se práce zabývá základní fuzzy logikou potřebnou pro fuzzy PID regulátory a vysvětlením základních pojmů. Druhá část práce popisuje fuzzy regulátory a zabývá se postupem návrhu fuzzy PID regulátorů. Třetí část se zabýváa srovnáním výledků regulace mnou navržených regulátorů s klasickými PID regulátory. Návrh a simulace regulátorů budu provovádět v prostředí Matlab R2007b.

Bp 2008 popelka jan.pdf