Bp 216 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh vzorového pracoviště pro výuku

Autor: Pavel Večeř

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

216.jpg

Bakalářská práce umožňuje náhled do běžně používaných výkonových spínacích prvků, jejich výhody a nevýhody, které jsou v dnešní době dostupné na trhu. Také uvádí praktickou realizaci pro možné měřící ukázkové pracoviště do výuky. V úvodní části se lze seznámit s běžně použivanými bipolárními i unipolárními výkonovými spínacími prvky, včetně jejich charakteristik. Je zde také naznačeno jak tyto běžné prvky fungují. V další části se již dostáváme k použitým schematům pro měřící pracoviště, rozbor jejich funkce a požadavky na měření. Dále je zde uveden návrh samotných přípravků na měření i s použitými součástkama. V závěru jsou uvedeny hodnoty naměřené na přípravcích.

Bp 2008 vecer pavel.pdf