Bp 217 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh a realizace řídicí jednotky malého proudového motoru

Autor: Michal Vosecký

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

217.jpg

Tato práce se zabývá základním nvrhem řídícíednotky (systému FADEC) pro malý proudový motor. Práce je navrhována tak, aby bylo možné celek propojit s uživatelským SW navrhovaným Miroslavem Hájkem.

První část obsahuje stručně seznámení s problematikou principu funkce a principu řízení modelářské turbíny. Dále je proveden návrh HW řídící jednotky. Jako řídící jednotka je použita deska SpejblARM s 32b mikrokontrolérem LPC2119. Na tuto řídící jednotku byly implementovány základní nízkoúrověové funkce. V další části je proveden návrh a realizace podpúrné I/O desky. V poslední částie provedeno shrnutí dosažených výsledků.

Bp 2008 vosecky milan.pdf