Bp 352 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Programové vybavení pro experimentální platformu pro distribuované řízení teploty

Autor: Petr Cincibus

Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF

352 fig.jpg


Cílem této bakalářské práce je navrhnout a odladit software pro experimentální platformu pro distribuované řízení teploty. Software by měl být napsán v programovacím jazyce C pro již existující zařízení. To se skládá z deseti samostatných mikroprocesorových jednotek, z nichž každá obsluhuje dva senzory teploty a dva akční členy, které ohřívají hliníkovou tyč. Každá mikroprocesorová jednotka komunikuje se sousedními jednotkami a jedna z krajních jednotek je spojena s počítačem. Ten regulaci řídí a monitoruje.


Bp 2012 cincibus petr.pdf