Bakalářské práce 2012

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2012

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
352 Cincibus Petr Programové vybavení pro experimentální platformu pro distribuované řízení teploty Software for experimental platform for distributed control of temperature Bp_352_cz Bp_352_en
353 Halíř Lukáš Vizualizace a řízení výukových modelů Visualization and control of educational models Bp_353_cz Bp_353_en
354 Blumentritt Pavel Automat na lepení feritových jader induktorů Automatic machine for bonding ferrite cores of inductors Bp_354_cz Bp_354_en
355 Bukovský Tomáš Rozšíření modelu podaktuovaného kráčejícího robota An extension of the underactuated walking robot Bp_355_cz Bp_355_en
356 Drs Jakub Čtyřsektorové elektrodové pole pro dielekroforézu Four-sector electrode array for dielectrophoresis Bp_356_cz Bp_356_en
357 Grajciar Matej Any-angle plánovací algoritmy v mobilní robotice Any-angle path-planing algorithms Bp_357_cz Bp_357_en
358 Jícha Pavel Semiaktivní tlumení automobilu s lineárním elektrickým motorem Semiactive automotive suspension with linear electrical motor Bp_358_cz Bp_358_en
359 Komářek Tomáš Modelování a základní řízení pro distribuovaný magnetický manipulátor Modeling and basic control of a magnetic platform for distributed planar manipulation Bp_359_cz Bp_359_en
360 Nikolaev Ivan Modelování dielektroforézy pro účely zpětnovazebního řízení Modelling of dielectrophoresis for feedback control Bp_360_cz Bp_360_en
361 Odstrčilík Tadeáš Posuzování kvality mobilního EKG Quality assessment for mobile ECG Bp_361_cz Bp_361_en
362 Pavlík Vojtěch Algoritmy skupinové inteligence pro použití v multi-robotických úlohách Group intelligence algorithms for use in multi-robot tasks Bp_362_cz Bp_362_en
363 Ptáček Viktor Řízení systému pro měření apérhodinové kapacity akumulátorových baterií Controling system for measuring ampere-hour capacity of batteries Bp_363_cz Bp_363_en
364 Raisigl Matouš Algoritmy pro matice s Toeplitzovou strukturou Algorithms for matrices with Toeplitz structure Bp_364_cz Bp_364_en
365 Reichl Tomáš Optická čtečka Optical reader Bp_365_cz Bp_365_en
366 Ron Martin Řízení polohového servomechanismu s ohledem na dynamickou tuhost výstupu Position servomechanism controll regarding dynamic stiffness of output Bp_366_cz Bp_366_en
367 Ryčl Tomáš Hladinová regulace na vodních tocích Water level control on water flows Bp_367_cz Bp_367_en
368 Souček Vít Vzdálené řízení modelů vodáren Remote control of hydraulic models Bp_368_cz Bp_368_en
369 Šimek Pavel Vizualizace a řízení programovatelnými automaty ControlLogix Monitoring and control using programmable controllers ControlLogix Bp_369_cz Bp_369_en
370 Urban Tomáš Inteligentní zavlažovací systém Intelligent Irrigation System Bp_370_cz Bp_370_en