Bp 356 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Čtyrsektorové elektrodové pole pro dielektroforézu

Autor: Jakub Drs


Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá využitím dielektroforézy pro manipulaci s malými objekty. K tomuto účelu využíváme polystyrenové kuličky o velikostech od 10 do 250 um ponořené do deionizované vody. K vyvolání dielektroforézy slouží nově navržené čtyřsektororvé elektrodové pole. Koncept tohoto pole umožňuje širokou škálu planárních pohybů při nízkých výrobních nárocích. Práce se zaměřuje především na instrumentaci a návrh strategie řízení. Navržený princip byl následně demonstrován při účasti v mezinárodní mikrorobotické soutěži NIST MMC 2012, pořádané v rámci konference IEEE International Conference on Robotics and Automation v St. Paul ve Spojených státech.


Bp 2012 drs jakub.pdf