Bp 364 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Algoritmy pro matice s Toeplitzovou strukturou

Autor: Matouš Raisigl

Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce bylo nastudovat a naprogramovat v systému Mathematica speciální algoritmy pro operace s Toeplizovými maticemi. Toeplitzova matice je matice se speciální strukturou (konstantní prvky na diagonálách) a proto lze většinu operací s touto maticí provádět efektivněji a různými způsoby. V této práci byly konkrétně popsány a naprogramovány různé algoritmy pro násobení vektorem, výpočet determinantu, inverzní matice a řešení lineární soustavy.


Bp 2012 raisigl matous.pdf