Bp 354 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Automat pro lepení feritových jader induktorů

Autor: Pavel Blumentritt

Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Bakalářská práce se zabývá návrhem automatického stroje pro lepení feritových jader do induktorů, který bude využíván ve firmě Protech group s.r.o., Plánice u Klatov. V práci je stručně popsán technologický proces lepení feritových jader do induktorů. Popisovaný technologický proces je základem pro návrh lepicího automatu. Dalším obsahem je popis mechanických částí, který tvořil základ pro návrh elektrických a pneumatických akčních členů. Popisovány jsou i použité senzory a jejich aplikace. V bakalářské práci je také popisován vybraný řídicí systém a jeho vstupy a výstupy. Nakonec je stručně vysvětlen návrh programu pro řídicí systém.


Bp 2012 blumentritt pavel.pdf