Bp 365 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Optická čtečka

Autor: Tomáš Reichl


Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


365 fig.gif


Tato práce se zabývá návrhem algoritmů a následně vytvořením softwaru v programovacím jazyce C, který by byl schopen v daném hardwaru a za pomoci kamery, rozpoznat sedmisegmentové znaky na měřicích přístrojích. V této práci jsou dále popsány základní pojmy a metody pro počítačové vidění a strojové rozpoznávání. Pro návrh a ladění algoritmu je použito vývojové prostředí Matlab. V poslední části je probrána implementace algoritmu do signálového procesoru TMS320DM6437 firmy Texas Instruments a dosažené výsledky při rozpoznávání.


Bp 2012 reichl tomas.pdf