Bp 368 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vzdálené řízení modelu elektráren

Autor: Vít Souček


Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Hlavním cílem této bakalářské práce je realizace řídicího a vizualizačního systému pro modely vodáren umístěné v laboratoři KN:E-23. Modely reprezentují řízení vodního hospodářství Modely splňují požadavky bezpečného napětí a jsou vybaveny průmyslovými senzory a akčnímy členy. Modely je možné řídit ručně z ovládacího panelu, z počítače pomocí Matlabu s RT toolboxem a nebo s nejvyšší prioritou pomocí programovatelného automatu. Práce obsahuje demonstrační programy a webovou vizualizaci použitelnou pro výuku programovatelných automatů.


Bp 2012 soucek vit.pdf