Bp 370 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Inteligentní zavlažovací systém

Autor: Tomáš Urban


Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


370 fig.gif


Tato práce se zabývá návrhem řídicího systému pro automatizované zavlažování trávníku. Součástí tohoto systému je sonda, která sleduje aktuální vlhkost půdy. Závlahu je možno spouštět pomocí časového programu nebo automaticky, klesne-li vlhkost půdy pod nastavenou minimální hodnotu. Při řízení se využívá i informací z dalších senzorů - teploty, deště a hladiny vody v nádrži. Zařízení je možno uživatelsky nastavit přes menu LCD displeje. Kromě ovládání až čtyř nezávislých ventilů je možno řídit také čerpadlo. Konstrukce inteligentního zavlažovacího systému je realizována tak, aby mohl být provozován ve venkovních podmínkách. Součástí práce je podrobný manuál pro obsluhu a srovnání s konkurenčními výrobky na trhu.


Bp 2012 urban tomas.pdf