Bp 363 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení systemu pro měření ampérhodinové kapacit akumulátorových baterií

Autor: Viktor Ptáček


Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá automatizací již existujícího zařízení pro nabíjení a vybíjení akumulátorů. V této práci je navržen způsob regulace řízeného odporu a to pomocí procesoru STM8s. Dále je zde zpracována vizualizace, import a export dat pro nabíjecí a vybíjecí stanici, která již existuje na katedře. Program pro vizualizaci import a export dat je naprogramován v prostředí Labview.


Bp 2012 ptacek viktor.pdf