Bp 361 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Posuzovaní kvality mobilního EKG

Autor: Tadeáš Odstrčilík


Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Bakalářská práce navazuje na soutěž PhysioNet/CinC Challenge 2011: Hodnocení kvality EKG pořízeného pomocí mobilního telefonu. Úkolem je vyvinout algoritmus pro hodnocení použitelnosti naměřeného 12 svodového záznamu. Vyvinutý algoritmus rozhoduje o kvalitě EKG pomocí jednoduchých pravidel (např. nulový signál na svodu nebo vysokoamplitudové artefakty). Algoritmus hodnotí signál za využití klasifikátorů perceptron a k-nejbližších sousedů. Dále využívá různých transformací EKG, které poskytují možnost rozšíření množiny příznaků. Kombinace získaných slabých klasifikátorů je zajištěna pomocí algoritmu AdaBoost. V rámci práce byl vyvinut skórovací systém pro podporu hodnocení EKG záznamu. Tento systém dělí záznam na segmenty a v závislosti na jejich kvalitě určuje stupeň použitelnosti EKG záznamu.


Bp 2012 odstrcilik tadeas.pdf