Bp 360 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování dielektroforézy pro účely zpětnovazebního řízení

Autor: Ivan Nikolaev

Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


V této práci budeme simulovat chování mikroskopických částic pod vlivem dielektroforetické síly. Našim cílem je vytvořit simulaci, kterou bude možné použít při návrhu zpětnovazebního řízení. Při tvorbě simulace aplikujeme hybridní přístup, který se skládá ze dvou částí: přípravný výpočet (předvýpočet) a samotná simulace. Přípravný výpočet (předvýpočet) provedeme v programu Comsol Mutyphisycs, který nám umožní simulaci urychlit omezením opakování stejných výpočtů. Získaná data pak použijeme při simulaci, kterou provedeme v Matlabu. Simulaci následně porovnáme s numerickými a analytickými řešeními a také s laboratorními experimenty.


Bp 2012 nikolaev ivan.pdf