Bp 369 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vizualizace a řízení programovatelnými automaty ControlLogix

Autor: Pavel Šimek

Bakalářské práce 2012

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací a řízením programovatelnými automaty. Pro tyto účely byly využity moderní programovatelné automaty ControlLogix od firmy Rockwell Automation, které se nacházejí v laboratoři Allen-Bradley (K23) na katedře řídicí techniky. Jelikož hlavním cílem je podpora výuky, vzniklo v rámci mé práce několik zajímavých příkladů řízení a vizualizací, jejichž úkolem je naznačit studentům možnosti programovatelných automatů ControlLogix. Pro názorné seznámení s programovatelnými automaty bylo využito laboratorního modelu podavače, pro pokročilejší řízení pak modelu vodáren. V rámci mé práce vzniklo také několik studijních návodů popisujících práci se softwarovými nástroji firmy Rockwell Automation.


Bp 2012 simek pavel.pdf