Bp 406 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Analýza vlivu obnovitelných zdrojů energie na trh s elektrickou energií a systémovou odchylku přenosové soustavy

Autor: Sufjan Doula

Bakalářské práce 2014

Stáhnout práci v PDF

Stále zvyšující se snaha veřejných institucí o ochranu životního prostředí klade důraz na rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie, jakými jsou energie větrná, vodní, biomasy, geotermální, či slunečního záření. Jednou z nevýhod tohoto přístupu je nepravidelnost v dodávkách energie závisející na příhodnosti povětrnostních podmínek u větrných elektráren, či problémy s výkyvy v dodávce elektřiny na základě slunečního záření u fotovoltaických elektráren. Cílem bakalářské práce je jednak objasnit fungování trhu s elektřinou, ale především zjistit jakou mírou ovlivňuje obtížná predikovatelnost výroby energie ve fotovoltaických elektrárnách stabilitu elektrizační soustavy a obchodování na trhu s elektrickou energií. Výstupem této práce je statistická analýza tržních dat, která zpracovává vliv rozdílu mezi predikovanou a skutečně vyrobenou elektrickou energií ve fotovoltaických elektrárnách na velikost systémové odchylky přenosové soustavy a množství a cenu zobchodované energie na krátkodobých trzích s elektřinou.


Bp 2014 doula sufjan.pdf
P 2014 doula sufjan.pdf