Bakalářské práce 2014

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2014

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
405 Dobřička Petr Adaptivní elektronický obchod Adaptive electronic commerce Bp_405_cz Bp_405_en Posudky
406 Doula Sufjan Analýza vlivu obnovitelných zdrojů energie na trh s elektrickou energií a systémovou odchylku přenosové soustavy Analysis of Impact of Renewable Energy Sources on Electricity market and Transmission System Imbalance Bp_406_cz Bp_406_en Posudky
407 Kůrka Jan Rozpoznávání rostlin z obrázků plodů Recognition of Plants Based on Images of Fruit Bp_407_cz Bp_407_en Posudky
408 Dvořáková Monika Modelování vlivu zákaznické spokojenosti na profitabilitu společnosti Modelling the influence of customer satisfaction on company's profitability Bp_408_cz Bp_408_en Posudky
409 Ficenec Adam Detekce podvodníků v online hrách Cheating detection in online games Bp_409_cz Bp_409_en Posudky
410 Hvězda Jakub Paralelizace revidované simplexové metody na GPU Paralelization of revised simplex method on GPU Bp_410_cz Bp_410_en Posudky
411 Ille Ondrej Programové vybavení testovací platformy Software for test platform Bp_411_cz Bp_411_en Posudky
412 Kirschner Filip Model vzducholodi s využitím stavebnic Lego Mindstorms Education EV3 Airship model using LEGO Mindstorms Education EV3 sets Bp_412_cz Bp_412_en Posudky
413 Kříž Jan Tenzometrické měření náprav závodního vozu Strain Gauge Measurement of Race Car Axles Bp_413_cz Bp_413_en Posudky
414 Lád Martin Návrh a implementace řídicího systému pro autodráhové vozidlo Design and implementation of a control system for a slot car Bp_414_cz Bp_414_en Posudky
415 Machek Jan Sledování pohybu zvířete na základě videozáznamu Tracking animal movements from the video recording Bp_415_cz Bp_415_en Posudky
416 Maslikiewicz Ondřej Návrh a řízení stroje na badminton Design and control of a badminton launcher Bp_416_cz Bp_416_en Posudky
417 Mečiar Radek Řízení motorů s deskou Raspberry Pi a Linuxem Motor control with Raspberry Pi board and Linux Bp_417_cz Bp_417_en Posudky
418 Neliba Jiří Formování modulárního organismu z hejna samostatných robotů Forming of modular robot organisms from a swarm of robotic modules Bp_418_cz Bp_418_en Posudky
419 Richter Filip Úprava instrumentace pro magnetickou platformu Magman Instrumentation upgrade for Magman magnetic platform Bp_419_cz Bp_419_en Posudky
420 Samusevich Raman Výpočet a zhodnocení strategií cenotvorby na agregačních stránkách Computing and evaluating pricing strategies in price comparison shopping Bp_420_cz Bp_420_en Posudky
421 Sushkova Dina Evoluční metody pro vyhýbání se překážkám mobilních robotů Evolutionary methods for mobile robot collision avoidance Bp_421_cz Bp_421_en Posudky
422 Svoboda Filip Aktivní potlačení flutteru na modelu křídla Active attenuation of flutter on a physical model of a wing Posudky
423 Šimmer Jakub Řízení a monitoring systému osvětlení Control and monitoring of lighting Posudky
424 Štol Jakub Měření teploty a tlaku uvnitř pneumatiky závodního vozu Pressure and Temperature Measurement inside Race Car Tyre Posudky
425 Tabaček Jaroslav Tvorba modelů pro řízení budov Creating Models for Building Control Posudky
426 Vála Petr Velikost nelinearity nelineární ho systému v otevřené a uzavřené smyčce Size of Nonlinearity of Nonlinear System in Open and Closed Loop Posudky
427 Valeš Jan Integrace relativní vizuální lokalizace do systému stabilizace roje autonomních helikoptér Integration of relative visual localization into the system of stabilization of swarms of autonomous helicopters Posudky
428 Vondrlík Josef Parametrizace vícekanálového intrakraniálního elektroencefalogramu v epileptologii Multi-channel intracranial electroencephalogram parameterization in epileptology Posudky
429 Zlevor Ondřej Optimalizace provozu elektrických VN sítí pomocí řízení spotřeby Optimization of operation of distribution grids utilizing load control Posudky