Bp 408 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování vlivu zákaznické spokojenosti na profitabilitu společnosti

Autor: Monika Dvořáková

Bakalářské práce 2014

Stáhnout práci v PDF

V dnešním hyper-kompetitivním prostředí na trhu s automobily, obvzlášť na rozvinutých trzích západní Evropy, je pro výrobce automobilů nutné všemi dostupnými prostředky zvyšovat loajalitu zákazníků a zajistit si tak stabilně rostoucí tržní podíl. Jednou z možností budování loajality zákazníků je vysoká kvalita prodávaných výrobků a také poskytovaných služeb. Jako indikátory spokojenosti zákazníků jsou využívány takzvané indexy zákaznické spokojenosti.

Cílem této bakalářské práce je vytvořit model simulující reálnou tvorbu tržního podílu dané automobilky na trhu. Jako vstupní veličiny modelu jsou při tom použity stěžejní indikátory zákaznické společnosti, klíčové ukazatele z oblasti prodeje nových vozů i služeb servisu a také základní makroekonomická data z daného trhu. Za cílový trh, pro který bude model tvořen, bylo zvoleno Německo. Výstupem práce jsou navržené modely, které dle provedené analýzy a testů nejlépe generují výstupy podobné skutečnému vývoji tržního podílu značky. Tímto způsobem jsou také určeny ukazatele, jejichž změna se přímo odráží na vývoji skutečného podílu značky na trhu.


Bp 2014 dvorakova monika.pdf
P 2014 dvorakova monika.pdf