Bp 407 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rozpoznávání rostlin z obrázků plodů

Autor: Jan Kůrka

Bakalářské práce 2014

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá poloautomatickým rozpoznáváním rostlin na základě fotografií plodů v přírodním prostředí. Prezentovaná metoda má dvě základní fáze: segmentaci a samotné rozpoznávání. Pro fázi segmentace byla navržena a zhodnocena poloautomatická metoda založená na kombinaci graph cut algoritmu a barevného histogramu. Ve fázi rozpoznávání je popředí zpracováno klasifikátorem na základě nejbližšího souseda. Jako příznaky jsou využity barevný histogram a poměr os elipsy vytvořené pomocí Direct Least Square Fitting metody.


Bp 2014 kurka jan.pdf
P 2014 kurka jan.pdf