Bp 405 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Adaptivní elektronický obchod

Autor: Petr Dobřička

Bakalářské práce 2014

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou elektronického obchodu, který obsahuje adaptivní chování. K zavedení adaptivního chování je použit Adaptive System Framework. Aplikace je vyvinuta v NetBeans pomocí jazyku Java a pomocí frameworků Spring a PrimeFaces. Pro práci s daty je použito Java Persistence API a aplikace je přizpůsobena pro fungování na Google App Engine. Cílem práce je navrhnout a implementovat vlastní obchod, integrovat do něj adaptivní chování, nahrát ho na Google App Engine a provést testování. Práce také obsahuje návod nastavení aplikace pro Google App Engine pomocí Apache Maven.


Bp 2014 dobricka petr.pdf
P 2014 dobricka petr.pdf