Bp 411 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Programové vybavenie testovacej Platformy[edit]

Autor: Ondrej Ille

Bakalářské práce 2014

Stáhnout práci v PDF

Vzhl’adom k rastúcemu použitiu distribuovaných systémov v automobilovom priemysle je nutné vyvinút’ nové metódy testovania. Realizoval som pripojenie existujúceho FlexRay radiča, v podobe IP funkcie v hradlovom poli, k procesoru na testovacej platforme. Registre radiča som namapoval do adresného priestoru procesora cez rozhranie EMIF a umožnil tak jednoduché ovládanie radiča programom z procesora. Tiež som vytvoril VHDL komponenty zabezpečujúce variabilné pripojenie konfigurovaných radičov na fyzické budiče, zistenie počtu syntetizovaných radičov a zistenie bázových adries pre prácu s radičmi. Celý systém som sprevoznil na vyvíjanej testovacej platforme a implementoval som jednoduché funkcie v jazyku C pre prácu s implementovanými registrami.

Bp 2014 ille ondrej.pdf
P 2014 ille ondrej.pdf