Bp 410 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Paralelizace revidované simplexové metody na GPU

Autor: Jakub Hvězda

Bakalářské práce 2014

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je implementace paralelního simplexového algoritmu pracujícího v řídkými(sparse) maticemi pro platformu Nvidia CUDA. Práce obsahuje popis platformy CUDA spolu s jejím programovacím modelem. Dále se práce věnuje popisu simplexového algoritmus spolu s jeho revidovanou verzí. Je uveden postup implementace a její efektivita je vyhodnocena na skupině sparse lineárních optimalizačních problémů.

Bp 2014 hvezda jakub.pdf
P 2014 hvezda jakub.pdf