Bp 415 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Sledovaní pohybu zvířete na základě videozáznamu

Autor: Jan Machek

Bakalářské práce 2014

Stáhnout práci v PDF


V presentované práci je popsána detekce a následné sledování pohybujícího se objektu –- zvířete –- na základe videozáznamu. Sledovanými zvířaty jsou transmutagenní prasata trpící Huntingtonovou chorobou. Je představeno, otestováno a vzájemně porovnáno několik metod sloužících k tomuto účelu. Nejlepší z navržených metod jsou následně použity k dávkovému zpracování videozáznamu. Pro pohodlnější a jednodušší zpracování videí je vytvořeno grafické uživatelské rozhraní v prostředí MATLAB. Získané výsledky ze všech dílcích částí práce jsou v závěru diskutovány.Bp 2014 machek jan.pdf
P 2014 machek jan.pdf