Bp 456 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rozšíření programu OpenChrom o integrované řízení sběru dat

Autor: Holý Jan

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF

Chromatografie patří mezi separační metody. Separační metody se používají buď k získávání čistých látek, nebo pro analýzu jednotlivých složek vzorku. Pro vyhodnocení záznamu, který se získává při analytické chromatografii, byla vytvořená celá řada specializovaných programů. K dispozici jsou rozsáhlé komerční systémy, ale i otevřený software, který využívá mnoho týmů. Mezi otevřený software patří například program CHROMuLAN nebo program OpenChrom. Program CHROMuLAN umožňuje nejen vyhodnocení dat, ale i komunikaci a sběr dat ze zařízení připojených k počítači. Nově vzniklý projekt OpenChrom získal silné zázemí a přísun investic v rámci Eclipse Foundation. Pro využití toho projektu i v institucích, kde je v současné době používaný projekt CHROMuLAN, je potřeba rozšířit program Openchrom o monitorování a provádění sběru dat. Návrh a realizace tohoto rozšíření byly hlavním úkolem mé práce.


Bp 2016 holy jan.pdf
P 2016 holy jan.pdf