Bakalářské práce 2016

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2016

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
455 Falta Daniel Mobilní aplikace pro OS Android pro ovládání domovní automatizace a zabezpečení Android OS based application for a remote control of home automation and security systems Bp_455_cz Bp_455_en Posudky
456 Holý Jan Rozšíření programu OpenChrom o integrované řízení sběru dat Online data acquisition support for OpenChrom analytical software Bp_456_cz Bp_456_en Posudky
457 Hývl David Simulátor MIPS procesoru MIPS processor simulator Bp_457_cz Bp_457_en Posudky
458 Al Reyahi Karim Systém automatického zavlažování pokojových květin Automatic irrigation of houseplants Bp_458_cz Bp_458_en Posudky
459 Bartoš Petr Návrh algoritmů pro řízení vzduchotechnických jednotek Design of air handling units control algorithms Bp_459_cz Bp_459_en Posudky
460 Baryshnikov Maxim Jailhouse hypervisor Jailhouse hypervisor Bp_460_cz Bp_460_en Posudky
461 Bauer Jiří Využití robota Lego Mindstorms - návrh a realizace speciálních projektů Usage of the Lego Mindstorms Robot 2 - Design and realization of the special projects Bp_461_cz Bp_461_en Posudky
462 Cabicar Jan Rekonstrukce 3D modelu prostředí helikoptérou 3D model reconstruction of environments using helicopter Bp_462_cz Bp_462_en Posudky
463 Coroli Iurie Budící jednotka pro feromagnetickou sondu Excitation unit for orthogonal fluxgate with dc bias flipping Bp_463_cz Bp_463_en Posudky
464 Dastych Lukáš Propojení senzoru Kinect na průmyslového robota Connection of a Kinect sensor and an industrial robot Bp_464_cz Bp_464_en Posudky
465 Efremov Denis Virtuální senzor směšovacího poměru vzduchu Virtual sensor of mixing ratio of air Bp_465_cz Bp_465_en Posudky
466 Elis Pavel Řízení topologie bezdrátových adhoc sítí s využitím bezpilotních prostředků Mobile ad-hoc network topology control using UAVs Bp_466_cz Bp_466_en Posudky
467 Froněk Tomáš Návrh fyzikálního modelu s moderními řídicími prostředky Design of a physical model with modern control devices Bp_467_cz Bp_467_en Posudky
468 Hriadel David Systém pro automatické sledování a natáčení letadel využívající ADS-B System for automatic aircraft observation and recording based on ADS-B Bp_468_cz Bp_468_en Posudky
469 Kabelka Vojtěch Topologický průzkum prostředí a on-line klasifikace terénu pro šestinohý kráčející robot Topological Exploration and On-line Terrain Classification for Hexapod Walking Robot Bp_469_cz Bp_469_en Posudky
470 Kalousek Jiří Software pro sběr a zpracování dat z mnoha-kanálového scintilačního detektoru Software tool for data acquisition and processing for the multi-channel scintillation detector Bp_470_cz Bp_470_en Posudky
471 Král Pavel Řízení trajektorie pohybu průmyslového robota Trajectory control of an industrial robot Bp_471_cz Bp_471_en Posudky
472 Kumpánová Kristýna Vizualizace EEG dat Visualization of EEG data Bp_472_cz Bp_472_en Posudky
473 Kumpošt Vojtěch Využití cyklických alternujících vzorců při analýze PSG záznamů Utilization of Cyclic Alternating Patterns in Processing of PSG Recordings Bp_473_cz Bp_473_en Posudky
474 Nekovář František Návrh řízení experimentu pro magnetickou levitaci pomocí mikrokontroléru Control design for a magnetic levitation experiment using a microcontroller Bp_474_cz Bp_474_en Posudky
475 Novák Ondřej Řízení pohonů v FPGA Motor control in FPGA Bp_475_cz Bp_475_en Posudky
476 Novotný Václav Řízení systému vodní kaskády Water Cascade Control Bp_476_cz Bp_476_en Posudky
477 Procházka Martin Predikce krátkovlnného slunečního záření pro malé fotovoltaické systémy Forecast of shortwave radiation flux for small solar systems Bp_477_cz Bp_477_en Posudky
478 Průcha Martin Navigace v budovách Navigation in buildings Bp_478_cz Bp_478_en Posudky
479 Předota Jan Detekce překážek pomocí LiDARu a předcházení kolizním situacím LiDAR based obstacle detection and collision avoidance in outdoor environment Bp_479_cz Bp_479_en Posudky
480 Svoboda Adam Simulátor procesoru podorujíciho MIPS ISA MIPS processor simulator Bp_480_cz Bp_480_en Posudky
481 Trafina Tomáš Konstrukce 3D mračen bodů použitím technologie LiDAR Construction of 3D Point Clouds Using LiDAR Bp_481_cz Bp_481_en Posudky
482 Tran Anh Duc Model vytápění budovy Data based model of building heating Bp_482_cz Bp_482_en Posudky
483 Tůmová Zuzana Přesná lokalizace malých bezpilotních prostředků s využitím GNSS Precise GNSS localization of small UAV Bp_483_cz Bp_483_en Posudky
484 Valášek Jiří Odhadování orientace hlavy za pomoci inerciální měřicí jednotky Head Orientation Estimation Using Inertial Measurement Unit Bp_484_cz Bp_484_en Posudky
485 Veselka Michal Implementace rozhraní mezi nástrojem TaSysTest a softwarem EXAM TaSysTest and EXAM software interface implementation Bp_485_cz Bp_485_en Posudky
486 Gola Daniel Simulace aerodynamického chování silničního tunelu Simulation of aerodynamic behaviour of road tunnel Bp_486_cz Bp_486_en Posudky