Bp 463 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Budící jednotka pro feromagnetickou sondu

Autor: Coroli Iurie

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je navrhnout systém pro potlačení offsetu a jeho teplotního posunu ortogonálního fluxgate sensoru ve fundamentálním modu. Obvykle offset je velký, nestabilní a má nezanedbatelný teplotní posun, kvůli tomu vzniká nízkofrekvenční šum. V této práce bude navrhnut systém, který periodický mění polaritu budicích AC a DC proudů pro řešení úkolu práce. Avšak měnicí polarita vyvolává přechodové jevy a vysokofrekvenční šum. Tento problém bude řešen pomoci digitálního zpracování signálů tím že vynecháme z přijímaných dat první periodu po přepnutí polarity. Dokázali jsme dosáhnout veličiny termálního posunu offsetu kolem 0.015 nT/°C při tolerovaném nárůstu úrovně vysokofrekvenčního šumu. Dosazená stabilita offsetu a nízký úroveň šumu lze porovnávat s fluxgate sensory nejvyšší třidy. Takové charakteristiky nebyli nikdy dosažené u levných fluxgate sensorů. Kromě toho sensor použitý při tvořeni práce má nízkou spotřebu, protože byl použit malý budicí proud do 100 mA.Bp 2016 coroli iurie.pdf
P 2016 coroli iurie.pdf