Bp 480 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Simulátor procesoru podorujíciho MIPS ISA

Autor: Svoboda Adam

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Hlavním cílem této práce je návrh a implementace simulátoru MIPS procesoru. Vedlejším cílem je zhodnocení a porovnání současných simulátorů MIPS procesoru, za účelem identifikace jejich výhod a nevýhod a zapracování těchto poznatků do simulátoru. Tento simulátor může být využit pro pedagogické úcely v predmetu A0B36APO, jehož potřebám je přizpůsobeno grafické uživatelské rozhraní. Bude sloužit jako názorná pomucka pri studiu, díky které budou moci studenti lépe pochopit principy chodu procesoru.Bp 2016 svoboda adam.pdf
P 2016 svoboda adam.pdf