Bp 461 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Využití robota Lego Mindstorms - návrh a realizace speciálních projektů

Autor: Bauer Jiří

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá řešením dvou projektů použitím stavebnice LEGO Mindstorms. Projekty slouží k propagaci Robosoutěže a předmětu A3B99RO Roboti vyučovaného na ČVUT FEL v Praze. Práce má čtyři části, v první dochází k seznámení se stavebnicí a s jejími programovacími možnostmi. Ve druhé části se zabýváme tvorbou Lego Pinball Machine. Při sestavování automatu vycházíme z již vzniklých automatů, ale naším cílem je vytvořit automat zábavnější. Ve třetí části se věnujeme řešení úlohy Sledování černé čáry na bílem podkladu. Práce popisuje návrh konstrukce robotu a následně návrh regulátoru pro řízení pohybu podél čáry. V poslední části vytváříme webové stránky, kde prezentujeme řešení dvou projektů.


Bp 2016 bauer jiri.pdf
P 2016 bauer jiri.pdf