Bp 471 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení trajektorie pohybu průmyslového robota

Autor: Král Pavel

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zaměřuje na řízení trajektorie robota KUKA KR5 arc pro světelnou tyč Visual Poi V3. Cílem práce je navrhnout způsob přichycení světelné tyče ke koncovému bodu robota a vypočítat výslednou trajektorii koncového bodu robota, kterou je poté možno přenést ve formě programu pro robota do jeho řídicího systému. Robot pak po zadané trajektorii vykoná pohyb. Přenos je možné ovládat z vizualizačního panelu.Bp 2016 kral pavel.pdf
P 2016 kral pavel.pdf