Bp 474 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh řízení experimentu pro magnetickou levitaci pomocí mikrokontroléru

Autor: Nekovář František

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Práce se zabývá návrhem matematického modelu a řízením experimentální platformy pro demonstraci magnetické levitace CE152. Řízení je realizováno mikrokontrolérem TMS320F28335. Matematický model je odvozen v podobě stavových rovnic z fyzikálních vztahů, a poté linearizován v pracovním bodě. Pro mikrokontrolér je navržen diskrétní regulátor a D/A převodník s využitím PWM výstupu.Bp 2016 nekovar frantisek.pdf
P 2016 nekovar frantisek.pdf