Bp 472 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vizualizace EEG dat

Autor: Kumpánová Kristýna

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce bylo v prostředí programu MATLAB vytvořit sadu skriptů, které (1) umožní odhad výkonových spekter a koherencí a (2) umožní multikanálové zobrazení výsledků analýzy. V práci byly implementovány dva typy multikanálového zobrazení. První typ sestává z vícero grafů reprezentujících vlastnosti signálů z jednotlivých EEG elektrod do jednoho obrázku -- čehož se dá využít pro vizualizaci výkonových spekter. Druhý typ umožňuje zobrazení vztahů mezi elektrodami (EEG kanály) pomocí barevných čar spojujících příslušné elektrody -- čehož se dá využít pro vizualizaci koherencí. Kromě koherencí a výkonových spekter bylo navíc implementováno zobrazení korelací, spektrogramů a průměrných výkonů přes frekvenční pásma, která se používají v souvislosti s EEG. Realizované řešení bylo ověřeno na reálných EEG záznamech.Bp 2016 kumpanova kristyna.pdf
P 2016 kumpanova kristyna.pdf