Bp 485 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Implementace rozhraní mezi nástrojem TaSysTest a softwarem EXAM

Autor: Veselka Michal

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce je implementovat rozhraní testovacího nástroje TaSysTest se softwarem EXAM. TaSysTest je testovací nástroj využívající modely specifikované časovanými automaty pro provádění testů a EXAM je grafické testovací prostředí pro provádění integračních testů automobilové elektroniky používaný především koncernem Volkswagen. Propojení umožní testování systémů specifikovaných časovanými automaty metodou hardware-in-the-loop na různých testovacích platformách dostupných v testovacím softwaru EXAM. Práce nejprve zkoumá zmíněné softwarové nástroje, následně navrhuje vhodnou softwarovou architekturu k jejich propojení a nakonec je formou implementovaného ukázkového testu předvedena funkcionalita rozhraní na modelu zamykání automobilu.Bp 2016 veselka michal.pdf
P 2016 veselka michal.pdf