Bp 477 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Predikce krátkovlnného slunečního záření pro malé fotovoltaické systémy

Autor: Procházka Martin

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit samoučící algoritmus pro předpověď intenzity slunečního záření, který využívá měřená data jako zpětnou vazbu pro úpravu původní, volně dostupné predikce. Výstupem tohoto algoritmu je předpověď krátkovlnné radiace pro vybrané lokality v České republice ve W/m2 na vodorovnou plochu. Součástí práce je rešerše o dostupných zdrojích predikčních a měřených dat, vyhodnocení chyb predikce jednotlivých zdrojů, popis algoritmu a vyhodnocení úspěšnosti výsledné předpovědi.Bp 2016 prochazka martin.pdf
P 2016 prochazka martin.pdf