Bp 460 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Jailhouse hypervisor

Autor: Baryshnikov Maxim

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce se povídá o Jailhouse hypervisoru, což je softwarový prostředek pro realizaci asymetrického multiprocesingu. V práci se popisuje základní koncepty a operační principy tohoto hypervisoru. Ukazuje se tady jak se dá naimplementovávat jednoduchou aplikaci, což má za úkol využivat High Precision Event Timer. Dal, do prostředí hypervisoru byl portovan malý operační systém (L4 Fiasco.OC), a proběhlo to úspěšně. Naposled, byl determinovan vliv sdílené paměťové hierarchie na běh programů (tj. jejích vlastnosti týkající se práci v reálném čase) v buňce hypervizoru. Pro tento účel byly navrhnuty a spouštěny benchmarky, a ty ukázali, že při výužití dvou jáder z různými běžicí programy dochazelo se ke zpomalením testujemých procesů kvůli konkurenci za sdílené paměťové zdroje. A to až o 220% v nejhorším případě.


Bp 2016 baryshnikov maxim.pdf
P 2016 baryshnikov maxim.pdf