Bp 465 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Virtuální senzor směšovacího poměru vzduchu

Autor: Efremov Denis

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor a otestování možností odhadování směšovacího poměru uvnitř vzduchotechnické jednotky. V práci je zpracován podrobný State of the Art zaměřený obecně na virtuální měření a popisuje krok po kroku návrh virtuálního senzoru na základě modelu pro měření směšovacího poměru vzduchu uvnitř vzduchotechnické jednotky. AutoRegressive eXogenous (ARX) model byl použit jako základ modelu systému, a metoda nejmenších čtverců byla použita pro odhad parametrů modelu. V závěrečné části práce jsou zhodnoceny jednotlivé přístupy, sepsány výhody a nevýhody jednotlivých modelů a návrhy pro budoucí využití popsaných přístupů.Bp 2016 efremov denis.pdf
P 2016 efremov denis.pdf