Bp 459 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh algoritmů pro řízení vzduchotechnických jednotek

Autor: Bartoš Petr

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá analýzou v praxi používaných řídicích algoritmů vzduchotechnických jednotek a následným navržením univerzálních řídicích programových bloků, na základě obecných poznatků, pro snadnější programování algoritmů různých druhů vzduchotechnik. Ve spolupráci s firmou Energocentrum Plus s.r.o., jíž bude v případě úspěchu sloužit výsledek této práce, byly vytipovány vzduchotechnické jednotky v budově ČVUT Fakulty strojní, pro místnosti 436, 438. Obecné návrhy bloků vytvořené v jazyce ST, dle normy IEC 61131-3, budou aplikovány na tyto vzduchotechnické jednotky. V průběhu práce byl návrh algoritmů pro tyto vzduchotechniky simulačně ověřen, k jeho nahrání na samotnou vzduchotechnickou jednotku již bohužel z časových důvodů nedošlo.Bp 2016 bartos petr.pdf
P 2016 bartos petr.pdf