Bp 482 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Model vytápění budovy

Autor: Tran Anh Duc

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá black box modelováním dynamiky vytápění budovy, tedy vytvářením modelů systému bez znalosti jejích fyzikálních veličin a to pouze pomocí naměřených nebo simulovaných dat. Teoretická část práce poskytuje dostupné informace o modelované budově, matematické základy pro tvorbu modelů a popisuje jejich rozdíly. Dále popisuje, jak při modelování systému postupovat a ukazuje různé přístupy k problému. Praktická část popisuje samotný postup při identifikaci a modelování systému. Cílem této práce je porovnání black box modelů budovy a zhodnocení jejich vhodnosti pro další použití.Bp 2016 trananh duc.pdf
P 2016 trananh duc.pdf