Bp 483 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Přesná lokalizace malých bezpilotních prostředků s využitím GNSS

Autor: Tůmová Zuzana

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá metodami lokalizace bezpilotních prostředků s využitím GNSS přijímačů. Zaměřuje se na jejich charakteristiku včetně výhod a nevýhod spojených s jejich použitím. Hlavní část práce tvoří experimentální testování vybraných GNSS přijímačů s ohledem na poskytovanou přesnost lokalizace. Byly ověřeny různé metody sloužící ke zvýšení přesnosti lokalizace, jako např. diferenční měření a post-processing. Byl porovnán rozdíl v přesnosti lokalizace u kódových a fázových měření a u jedno-frekvenčních a více-frekvenčních měření. Výsledky byly ověřeny i na reálném bezpilotním prostředku.Bp 2016 tumova zuzana.pdf
P 2016 tumova zuzana.pdf