Bp 458 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Systém automatického zavlažování pokojových květin

Autor: Al Reyahi Karim

Bakalářské práce 2016

Stáhnout práci v PDF

Cílem tohoto projektu je návrh a realizace systému pro automatické zavlažování pokojových rostlin s možností dálkového monitoringu veličin prostředí květin přes internet pro jejich zobrazování na webové stránce. Pro Wi-Fi přenos dat je využit modul ESP8266, jehož parametry jsou vzhledem k pořizovací ceně nejpřijatelnější. Část systému včetně nádržky vody, nacházející se u květináče, je realizována tak, aby ji bylo možné přemístit k jinému květináči dle potřeby. Proto bylo nutné jako napájecí zdroj zvolit akumulátor. Součástí této práce je také tvorba vazebních grafů pro příjem, transport a výdej vody v různých částech rostliny. Na základě vazebních grafů a fyzikálních principů je sestrojen matematický model celého cyklu zavlažování rostliny v závislosti na podmínkách jejího umístění. Za pomoci matematického modelu je navržený regulátor udržující optimální vlhkost zeminy. V závěru práce jsou návrhy pro případná rozšíření projektu.



Bp 2016 alreyahi karim.pdf
P 2016 alreyahi karim.pdf